bài toán lạ

Cập nhập tin tức bài toán lạ

Bài toán tính đô la khiến người xem ngơ ngác

Bài toán quy chữ cái ra tiền Mỹ khiến người xem ngơ ngác vì không hiểu liệu phép toán này dựa theo quy tắc nào.

Bài toán "Ai sẽ chết" thách thức ngàn người giải

Theo phản ứng dây chuyền, ai trong số những người được đánh dấu A, B, C, D, E sẽ chết khi người E đẩy tảng đá?