Bài toán như sau: Tìm số thích hợp điền vào dấu ? trong hình dưới đây.

{keywords}
 

Bài toán thu hút rất nhiều người giải nhưng… có đến 99% cho đáp án sai!

Bạn tìm được đáp số đúng của bài toán không?

Phan Duy Nghĩa (Hà Tĩnh)

Thử sức với trò chơi di chuyển qua các ô vuông

Thử sức với trò chơi di chuyển qua các ô vuông

Mỗi ô vuông ghi một con số, người chơi phải "đi" qua các ô theo yêu cầu.