Balls Kicking Simulator 2016

Cập nhập tin tức Balls Kicking Simulator 2016

Chết hài với trò chơi cho nhân vật "đá bi" của nhau

Đúng như tên gọi, phong cách chơi của Balls Kicking Simulator 2016 được xây dựng với nội dung... đá vào "bi" của đối thủ.