ban chấp hành khóa 12

Cập nhập tin tức ban chấp hành khóa 12

Trung ương thảo luận về đổi mới cơ chế phát triển kinh tế tư nhân

Hội nghị Trung ương 5 hôm nay thảo luận nhiều vấn đề lớn và quan trọng, trong đó có nội dung đổi mới cơ chế phát triển kinh tế tư nhân.

TƯ thảo luận về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Ban Chấp hành TƯ thảo luận về Đề án hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Thông cáo báo chí ngày đầu làm việc của hội nghị TƯ 5

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của hội nghị trung ương 5, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí.