Bản chất thật

Cập nhập tin tức Bản chất thật

Nối tiếp chuỗi câu chuyện sau MV “Xuất giá” và “Tòng phu”, trong MV “Bản chất thật” của mình, KEYO từ chàng trai hiền lành hoá bad boy sau khi mất đi người mình yêu.