bản đồ LMHT

Cập nhập tin tức bản đồ LMHT

[LMHT] Summoner’s Rift giờ khác xưa thế nào?

(GameSao.vn) – Sau hai lần “tút tát” lại toàn bộ, Summoner’s Rift đã khác xưa rất nhiều.