Ban quản lý dự án đường sắt

Cập nhập tin tức Ban quản lý dự án đường sắt

2018: Khai thác đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Bộ GTVT cho biết, tháng 11/2017 sẽ đưa dự án vào khai thác thử và đến tháng 2/2018 sẽ đưa vào khai thác thương mại.