bản quyền nội dung số

Cập nhập tin tức bản quyền nội dung số

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ bản quyền nội dung số

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nội dung số, tình trạng vi phạm bản quyền cũng ngày càng nhức nhối. Các giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ góp phần bảo vệ bản quyền nội dung số trên Internet.

Doanh nghiệp số không muốn “đơn thương độc mã” trước sân chơi toàn cầu

Trong khi các sản phẩm như gạo, cá tra… đều có sự đồng hành của các bộ, ngành, truyền thông khi có tranh chấp thì những sản phẩm số mang đến nguồn doanh thu lớn lại "cô đơn" trên thị trường quốc tế.

Tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến, bảo đảm bản quyền nội dung số

Việc tăng cường quản lý thanh toán trực tuyến, trò chơi điện tử trực tuyến và đảm bảo bản quyền nội dung số trên Internet là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT.