Bàn tròn Trẻ hoá lãnh đạo

Cập nhập tin tức Bàn tròn Trẻ hoá lãnh đạo

Món nợ ba thập kỷ

“Ba thập kỷ là đủ sức cho một dân tộc với vị thế thuận lợi như thế này tạo nên điều thần kỳ để kỷ niệm 100 năm độc lập như một quốc gia hùng cường".

"Con nhà nòi" làm chính trị và đặc thù Việt Nam

Ông Mai Liêm Trực cảnh báo Đảng cần cảnh giác trước hiện tượng các quan chức xếp ghế cho con cháu nếu điều đó xuất phát từ động cơ thu vén lợi ích cá nhân.

Bí thư tỉnh U40 và niềm tin tạm ứng

Nếu những Bí thư tỉnh U40 khẳng định được dấu ấn cá nhân thì chúng ta sẽ có thế hệ lãnh đạo đất nước trong tương lai. Ngược lại thì sao?