bản Vịn

Cập nhập tin tức bản Vịn

Bản Vịn, xã Bát Mọt trở thành điển hình xây dựng NMT ở vùng biên Việt-Lào

Phân bố dọc đường biên giới Việt – Lào, cách thị trấn huyện Thường Xuân tới 70 km và khá biệt lập với trung tâm xã, nhưng bản Vịn, xã Bát Mọt lại trở thành điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở vùng biên.