băng điện tử 4 nút

Cập nhập tin tức băng điện tử 4 nút

Game thủ tự chế tạo băng game 4 nút để kinh doanh

Băng game NES chính hãng thì không còn sản xuất, nhưng chẳng ai cấm được game thủ này tự chế game cho riêng mình cả.