báo cáo 2035

Cập nhập tin tức báo cáo 2035

Vốn cạn, thời gian không chờ: Tụt hậu hay bay cao?

Sau nhiều năm chống chọi với khó khăn, nguồn lực cho phát triển của Việt Nam ngày càng hạn chế, trong khi thời gian cho cơ hội đột phát, vượt lên không còn nhiều.

Việt Nam trước ngã ba đường: Hành động hay tụt hậu

Để hướng tới sự thịnh vượng, Việt Nam cần hành động, hành động nhanh và các nhà lãnh đạo phải theo đuổi một cách thức quản trị theo hướng kỹ trị và khoa học.