Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhập tin tức Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

5 báo lớn ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cổng TTĐT Chính phủ, báo Đại biểu Nhân dân, báo Quân đội nhân dân và báo Công an nhân dân đã ký kết phối hợp tuyên truyền.

Quyết định nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác cán bộ.