Báo đốm bắt sống đại bàng trên ngọn cây

 Một video ghi lại cảnh hiếm gặp khi con báo đốm tóm gọn một con đại bàng từ trên ngọn cây.

Một video ghi lại cảnh hiếm gặp khi con báo đốm tóm gọn một con đại bàng từ trên ngọn cây.


H.N (theo Animalion)