Con linh dương trong phút hoảng loạn vì bị báo gấm tấn công, nó đã quật con báo bồm bộp xuống đất khiến con báo buộc phải tháo chạy.


H.N (theo Kruger Sightings)