Báo giấy

Cập nhập tin tức Báo giấy

Sự ảo diệu của báo giấy thời tương lai

Hãy thử tưởng tượng xem tờ báo bạn hay đọc mỗi sáng sẽ có các đặc tính giống hệt... một màn hình smartphone hay iPad cỡ khủng, và thậm chí có thể biến thành màn hình trình chiếu di động gập, mở dễ dàng.

Hình ảnh đọc tin tức đang dần mai một ở Thủ đô

Ở Hà Nội, những độc giả trung thành với báo in ngày một giảm và đa phần là người đứng tuổi.