bảo hiểm rủi ro không gian mạng

Cập nhập tin tức bảo hiểm rủi ro không gian mạng

6 yếu tố giúp mua sắm an toàn trên không gian mạng

Mua sắm trực tuyến (online) đang trở nên phổ biến vì sự thuận tiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 kéo dài. Tuy nhiên, có đến 87% số người tiêu dùng không tin mua sắm trên mạng là an toàn, theo nghiên cứu của Cimigo.

BSH tiên phong tìm lối đi riêng trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Tiên phong bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng; xây dựng mô hình hợp tác tài chính “kiềng ba chân” mở rộng quy mô ngay trong dịch Covid-19…, Bảo hiểm BSH tiến từng bước độc đáo và vững chãi trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.