Bảo hiểm rủi ro

Cập nhập tin tức Bảo hiểm rủi ro

Trong 4 tháng đầu năm, TPHCM đã chi trả hỗ trợ 104 công nhân, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Mastercard bắt tay VIB tăng bảo mật thẻ

Mastercard và VIB áp dụng tính năng bảo hiểm rủi ro thẻ và bảo vệ danh tính người dùng đối với thẻ thanh toán toàn cầu.