bảo hiểm số

Cập nhập tin tức bảo hiểm số

‘Xanh’ hơn, an toàn hơn với hợp đồng bảo hiểm điện tử BIDV Metlife

Không chỉ giúp khách hàng nhận hợp đồng gọn, nhẹ trong vòng 1 - 2 ngày, bảo hiểm điện tử BIDV MetLife còn là giải pháp góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, hướng đến kỷ nguyên “không giấy” của ngành bảo hiểm nhân thọ.

Ứng dụng công nghệ - chiến lược tạo sự khác biệt của PTI

Trải qua 23 năm thành lập và phát triển, Bảo hiểm Bưu điện (PTI) luôn xác định lấy công nghệ làm nền tảng phát triển, trở thành một trong những DN đầu tiên có chiến lược cụ thể về bảo hiểm số.