Đ.T (Theo Newsflare)

Chủ cửa hàng khiến tên cướp có súng khóc thét bỏ chạy

Chủ cửa hàng khiến tên cướp có súng khóc thét bỏ chạy

Một chủ cửa hàng đã không hề sợ hãi khi dùng chổi đánh tay cướp có vũ trang khi hắn rút súng đe dọa.