Bảo Lộc có tân Bí thư Thành ủy

Cập nhập tin tức Bảo Lộc có tân Bí thư Thành ủy

Ông Tôn Thiện Đồng, 45 tuổi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025.