bạo lực mạng

Cập nhập tin tức bạo lực mạng

Internet thay đổi cách chúng ta giao tiếp. Nó mang lại giá trị tích cực song cũng cho phép nội dung thù ghét lan nhanh như dịch bệnh mà không bị kiểm soát.