bảo tàng báo chí Việt Nam

Cập nhập tin tức bảo tàng báo chí Việt Nam

Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức đón khách từ 19/6

Các không gian trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam được bố trí trên diện tích gần 1.500m² và được khai thác triệt để trên các diện trưng bày khác nhau.

Những số báo đặc biệt tại bảo tàng Báo chí Việt Nam

Nhiều số báo và tập lưu báo gốc quý xuất bản từ 1945 đến trước 1975 vừa được trưng bày, giới thiệu.