Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cập nhập tin tức Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trao tặng phim về Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chiều nay, 22/2, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã trao tặng 5 bộ phim tài liệu đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.