- "Công khai thông tin, tuyên truyền thống nhất, sâu rộng, bày tỏ thái độ rõ ràng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân là một nhân tố cốt tử để bảo vệ Tổ quốc. Dân phải tin là nhà nước có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và quan hệ quốc tế để bảo vệ giữ gìn chủ quyền đất nước". Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Trọng Ngũ, chuyên gia quốc phòng- an ninh nói về tình hình Biển Đông.

Thống nhất được lòng dân sẽ chiến thắng

Ông nhìn nhận như thế nào về các sự việc liên tiếp xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông thời gian qua?

- Những việc xảy ra vừa rồi không chỉ là sự cố của ngày hôm nay mà là những chuyện sẽ xảy ra trong tính toán chiến lược của Trung Quốc.

Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Trọng Ngũ: "Công khai thông tin để tạo sự đồng thuận về lòng dân". Ảnh: Lê Nhung
Tư tưởng bá chủ thế giới có xuất xứ từ Trung Quốc. Khái niệm chinh phạt, làm bá chủ thế giới đã có từ ngàn đời và họ luôn nuôi mộng nước lớn.Tư duy chính trị ấy ngày nay đã lỗi thời nhưng vẫn còn tồn tại trong một số người thuộc giới lãnh đạo Trung Quốc

Trong ứng xử với Việt Nam thì các hành vi như vậy quá rõ, xuyên suốt và có hệ thống.

Các sự việc xảy ra vừa rồi nằm trong chuỗi các hành vi được tính toán sẵn và họ muốn xúi bẩy Việt Nam trả đũa để lấy cớ thực hiện các can thiệp quân sự thô bạo hơn.

Chúng ta đã kiềm chế và kiên trì giải pháp hòa bình để không mắc mưu Trung Quốc. Nhưng kiềm chế không phải là khoanh tay cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm.

Từ ngàn đời nay ông cha ta luôn lấy quan hệ với Trung Quốc làm trọng. Trong lịch sử ta luôn nhận thức và hành xử đúng đắn và ý tứ trong quan hệ với Trung Quốc. Nhưng không ai có thể lừa dối thế giới hay nhân dân Việt Nam rằng chúng ta muốn gây chiến hay xâm lấn Trung Quốc. Chỉ có trẻ vỡ lòng mới nghe luận điệu ấy.

Mọi người dân Việt đều muốn hòa hiếu trên tinh thần mọi dân tộc sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa ban quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Nhưng trong lịch sử, ngay khi tính mạng dân tộc ngàn cân treo sợi tóc thì ta vẫn không sợ.

Xưa ta chưa có tên trên bản đồ thế giới mà ta còn dành thắng lợi. Ngày nay ta đã có quan hệ với các nước, lợi ích của Việt Nam trên biển Đông gắn với nhiều quốc gia, dân tộc.

Một số chuyên gia cho rằng giải pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia là dựa trên "công thức 3C" bao gồm: Công khai, Công luận và Công pháp. Theo ông, chúng ta nên công khai những vấn đề gì và công khai đến đâu để tạo ra sức mạnh đồng thuận trong nhân dân?

- Cần công khai rất nhiều vấn đề để nhân dân hiểu tình hình. Kinh nghiệm cho thấy, triều đại nào tập trung và thống nhất được lòng dân thì đều hùng mạnh và chiến thắng được ngoại bang.

Nếu có sự thống nhất ý chí trên dưới một lòng thì không sức mạnh ngoại bang nào khuất phục được.

Hiện nay, cần phải một cơ chế thông tin đầy đủ hơn để tạo đồng thuận cao trong toàn xã hội. Hơn nữa, việc công khai cũng là để cho mọi người có được một tâm thế vững vàng, tránh hoang mang, phán đoán sai lệch tình hình.

Trung Quốc luôn mạnh về tiềm lực quân sự nhưng chúng ta chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Trong khi đó, Trung Quốc lại phải lo che chắn và bảo vệ những lợi ích và tham vọng trên các khu vực chiến lược khác ở khắp thế giới.

Hiện, Trung Quốc đang thực hiện chính sách lừa mị dân để tuyên truyền rằng Việt Nam xâm lấn, Việt Nam tấn công tàu thuyền Trung Quốc. Tuyên truyền như vậy nhằm tranh thủ sự đồng thuận của dân chúng trong nước. Số đông người dân Trung Quốc đang hiểu sai về bản chất vấn đề.

Chính vì vậy, chúng ta cũng phải thực hiện cơ chế cung cấp thông tin để thức tỉnh những người dân Trung Quốc đang bị lừa mị vì luận điệu tuyên truyền đó.

Khác với Trung Quốc, chúng ta lại chưa tuyên truyền được bao nhiêu. Những việc cần làm ngay là phải tuyên truyền, dịch các tài liệu sang tiếng Anh, tiếng Trung để bạn bè thế giới cũng như người dân Trung Quốc hiểu được bản chất vấn đề.

Phải để những người dân có lương tri ở Trung Quốc hiểu được rằng Việt Nam chỉ có mong muốn hòa bình, và không dại gì gây chiến với Trung Quốc.

Thêm nữa, việc công khai thông tin là để thế giới hiểu rõ hơn lập trường, quan điểm của chúng ta. Đôi khi bạn bè thế giới đã ngộ nhận về một Việt Nam là đồng chí của Trung Quốc.

Lâu nay, để giữ hòa hiếu với Trung Quốc nên ta đã chấp nhận là một người "đồng chí". Nhưng xin nhắc lại là một Trung Quốc có hai chế độ thì họ không có nhu cầu quan tâm đến chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Mục đích của họ là lợi dụng luận điểm rằng cả Việt Nam và Trung Quốc đều có Đảng cộng sản để dễ bề qua mắt người dân Việt Nam rằng ta là đồng chí của họ. Trong khi đó, họ lại gặm nhấm từng mẩu đất. Đây là luận điệu rất nguy hiểm mà nếu nhân dân không hiểu được hết để giải thích thì bạn bè quốc tế cũng có thể hiểu sai.

Theo tôi, phải làm cho bạn bè quốc tế hiểu được bản chất vấn đề thì họ mới đứng cùng chúng ta về phía chính nghĩa.

Ảnh: VietNamNet
Cuối cùng, ý nghĩa quan trọng nhất của việc công khai  là để chúng ta có sự quyết tâm và thống nhất ý chí dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nội bộ.

Hiện nay, nếu chúng ta có một chính sách tuyên truyền thống nhất, sâu rộng, bày tỏ thái độ rõ ràng để tạo sự đồng thuận và thống nhất ý chí trong nhân dân thì đó là một nhân tố cốt tử để bảo vệ Tổ quốc.

Dân phải biết tiềm lực của ta hiện nay đang ở đâu và có thể làm được gì. Việc này phải làm ngay, làm sớm, làm đầy đủ tích cực trên mọi lĩnh vực. Như Bác Hồ nói "chúng ta quyết hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước".

Điều cốt tử hiện nay là phải có sự đồng thuận, không để lợi dụng tình hình để xuyên tạc gây hoang mang, hoặc gây chia rẽ.

Dân phải tin là nhà nước có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và quan hệ quốc tế để bảo vệ giữ gìn chủ quyền đất nước.

"Ta đã có Hội nghị Diên Hồng"

Đại biểu Quốc hội đã được cung cấp đầy đủ thông tin chưa, thưa ông?

- Chúng ta từng có truyền thống tốt đẹp là hội nghị Diên Hồng.

Và như Bác Hồ đã nói mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước của toàn dân tộc trỗi dậy, kết thành một làn sóng. Phát huy truyền thống hội nghị Diên Hồng, Quốc hội có vai trò quan trọng trong đoàn kết, thống nhất ý chí và khơi dậy sức mạnh toàn dân.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội sắp khai mạc tháng 7 tới, Ủy ban Quốc phòng An ninh có đề xuất các cơ quan Chính phủ cung cấp thông tin cho Quốc hội để Quốc hội thảo luận và thông qua 500 Đại biểu tuyên truyền chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền cho cử tri không?

- Các cơ quan Đảng, Chính phủ vẫn có nhiều kênh khác nhau cung cấp thông tin tới Quốc hội, nhưng sắp tới có thể phải cung cấp nhiều hơn nữa. Vì để tạo đồng thuận trong dân thì sự đồng thuận trong Đảng, Chính phủ và Quốc hội là hết sức quan trọng và cần thiết.

Thay mặt cử tri, ĐBQH cần thấu triệt tình hình và nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Sao cho ý chí toàn dân phải được thống nhất.

Tôi tin là tại kỳ họp đầu tiên, trước tình hình đất nước như vậy, Quốc hội cần có sự thảo luận và tiếng nói thống nhất về chủ quyền dân tộc.

"Chúng ta đã kiềm chế tốt và tiếp tục kiên quyết không dùng lực lượng quân sự đối phó để rồi Trung Quốc lu loa là ta tấn công họ. Chúng ta không nên mắc mưu Trung Quốc và giúp Trung Quốc thực hiện kế sách họ đặt ra từ đầu.

Mặc dù vậy nhưng chúng ta phải từng bước củng cố lực lượng quốc phòng.

Chúng ta không có ý đồ chạy đua vũ trang. Nhưng cần bảo đảm cho lực lượng vũ trang có đủ điều kiện huấn luyện, chiến đấu, trang thiết bị. Chúng ta kiên quyết không nổ súng trước nhưng khi tình thế buộc ta phải chiến đấu thì ta cũng phải sẵn sàng".

  • Lê Nhung