- Dự thảo luật An toàn thông tin mạng vừa được QH thông qua hôm nay với 86,03% tán thành, cho phép thiết lập kênh thông tin trực tuyến, xử lý các phản ánh của người dân về các vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.

Theo luật được thông qua, nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng gồm ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật.

Cấm gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng.

Cấm tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin; tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống thông tin;

Cấm phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.

{keywords}
Ảnh: Hoàng Long

Cấm thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân;

Việc xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc cũng không được phép.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Theo UBTVQH, luật chỉ quy định các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nhằm đảm bảo thông tin truyền đưa trên mạng được nguyên vẹn, không bị gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại, được bảo mật tốt, nên không điều chỉnh vấn đề liên quan đến nội dung thông tin và thông tin riêng.

Điều 18 về “cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân” đã được chỉnh sửa và quy định rõ: Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình mà tổ chức, cá nhân đó đã thu thập, lưu trữ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.

Luật cũng quy định thiết lập kênh thông tin trực tuyến, xử lý các phản ánh của người dân về các vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.

Vai trò Ban Cơ yếu Chính phủ từng gây tranh luận khi dự luật lấy ý kiến được chốt có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về mật mã dân sự.

Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016.

Chung Hoàng