- Thủ tướng nhấn mạnh việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Chuẩn bị cho kỳ họp QH, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc với cử tri quận Kiến An, TP Hải Phòng.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất tới QH, Chính phủ liên quan đến việc Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư nhiều hơn nữa để chăm lo cho đời sống người dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm nhằm sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho các mục tiêu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri quận Kiến An cũng đề xuất Chính phủ quan tâm chỉ thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đề xuất Nhà nước tiếp tục dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thay mặt đoàn đại biểu QH TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết những kết quả khá toàn diện của nền kinh tế: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, sản xuất kinh doanh được phục hồi, tăng trưởng GDP dự báo năm nay đạt 5,8%...

Từ nay đến cuối năm, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ nỗ lực đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra, trong đó tập trung mạnh vào tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô; chăm lo tốt cho công tác phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hôi; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Về vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội mà cử tri nêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: chăm lo cho an sinh xã hội và phúc lợi luôn là nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm; bên cạnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế, các vấn đề về xã hội, trong đó có đảm bảo an sinh và phúc xã hội sẽ luôn được chỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn, đảm bảo tốt hơn bởi phát triển kinh tế, phát triển xã hội là nhằm đến mục tiêu cuối vì con người, vì cuộc sống của nhân dân.

Về năng suất lao động, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ, để năng suất lao động tăng lên thì phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết phải tập trung tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động; tạo các điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là công nghiệp công nghệ cao, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao; ứng dụng mạnh khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

L.Thư