Bases Loaded

Cập nhập tin tức Bases Loaded

Bases Loaded: Tựa game được port lên PS4 sau gần 30 năm

Xuất phát từ một game dành cho máy thùng và 4 nút, Bases Loaded giờ đây đã có mặt trên PS4.