bắt được cá sấu ở Hà Nội

Cập nhập tin tức bắt được cá sấu ở Hà Nội

Lo cá sấu nặng hơn 40 kg tiềm ẩn trên sông Hà Nội

Việc người dân phát hiện cá sấu nặng gần 40kg trên sông Tích khiến người dân lo xuất hiện nhiều con khác lớn hơn sinh sống trên sông.