Liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An (Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên Legend) tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của chủ đầu tư.

Trước đó, cuối tháng 7/2023, CTCP Cà phê Trung Nguyên, chủ đầu tư dự án đã kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho công ty chuyển nhượng một phần đất thuộc dự án. 

Dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên Legend bị chấm dứt hoạt động vì chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ. (Ảnh: B.P.N)

Theo Trung Nguyên, dự án có quy mô tổng diện tích đất là 15.529m2. Trong đó, 11.192m2 là đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền một lần, thời hạn sử dụng đến tháng 8/2020; 4.337m2 đất còn lại, Trung Nguyên nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH trà Tiến Đạt II (Công ty trà Tiến Đạt II).

Sau 1 tháng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháng 5/2002, Công ty trà Tiến Đạt II chuyển nhượng lại 4.337m2 đất này cho Xí nghiệp Cà phê Trung Nguyên do ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm đại diện pháp luật, tiền thân của CTCP Cà phê Trung Nguyên. 

Với phần đất 11.192m2, khi hết thời hạn sử dụng đất, UBND tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận cho CTCP Cà phê Trung Nguyên gia hạn. 

Sau khi dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên Legend bị chấm dứt hoạt động, công ty cam kết sẽ chấp thành theo quyết định thu hồi đất và sẽ bàn giao lại diện tích đất này cho Nhà nước. 

Đối với phần đất 4.337m2 không thuộc trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án, giai đoạn 2007 – 2016, CTCP Cà phê Trung Nguyên đã sử dụng diện tích đất này để lập chi nhánh Công ty Trung Nguyên Trà Tiên Phong Quán. 

Đến năm 2017, CTCP Cà phê Trung Nguyên tiến hành lập dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên Legend và đưa tài sản công ty là quyền sử dụng 4.337m2 đất đã nhận chuyển nhượng cùng với 11.192m2 đất thuê để thực hiện dự án. 

Sau khi dự án bị chấm dứt hoạt động vào tháng 9/2022, đến tháng 6/2023, CTCP Cà phê Trung Nguyên có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho phép công ty chuyển nhượng quyền sử dụng 4.337m2 đất cho “nhà đầu tư khác”. 

Nếu được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nhà đầu tư sẽ nhận chuyển nhượng 4.337m2 đất từ CTCP Cà phê Trung Nguyên chính là CTCP Trung Nguyên Franchising. Đây là một doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. 

Trên cơ sở kiến nghị của CTCP Cà phê Trung Nguyên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất để UBND tỉnh quyết định.