Battlefield sắp chuyển thể thành phim

Cập nhập tin tức Battlefield sắp chuyển thể thành phim

Battlefield chuẩn bị được chuyển thể thành phim

Cốt truyện chưa bao giờ là thế mạnh của Battlefield, vì thế việc bước lên màn bạc đối với series game này có vẻ là một vấn đề khó khăn.