bầu bổ sung

Cập nhập tin tức bầu bổ sung

Trung ương bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính TƯ và ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. 

Cần Thơ bầu bổ sung 2 đại biểu QH khóa 14

Hơn 500.000 cử tri tại 2 đơn vị bầu cử của TP Cần Thơ sáng nay đã đi bỏ phiếu để bầu bổ sung 2 đại biểu Quốc hội khóa 14.

Một số tỉnh xin bầu bổ sung đại biểu QH

Sóc Trăng đề nghị bầu bổ sung thêm 1 ĐBQH, Cần Thơ đề nghị bầu bổ sung 2 ĐBQH.