bầu Tổng Bí thư

Cập nhập tin tức bầu Tổng Bí thư

Hôm nay bầu Tổng bí thư

Hôm nay, Ban chấp hành TƯ mới được bầu tại Đại hội 12 hôm qua nhóm họp lần đầu tiên để bầu Bộ Chính trị và Tổng bí thư.

Biểu quyết số lượng Ban chấp hành TƯ khóa 12

Sau khi được biểu quyết số lượng, việc ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa 12 diễn ra ngày mai.