Pha biểu diễn thành công nhưng người biểu diễn bị ngã cắm mặt xuống đường.


H.P (tổng hợp)