Em bé mới 3 tháng tuổi đã nói được cả câu "I love you" (con yêu bố) khiến ông bố vô cùng ngạc nhiên.


H.P (tổng hợp)