bê trụ

Cập nhập tin tức bê trụ

(GameSao) - Tryndamere thì không biết nhấn "Từ chối Tử Thần" còn Zed thì chưa kịp bê đã lên bảng.