beatbox

Cập nhập tin tức beatbox

(Clip) Tuyệt đỉnh nhạc game Mario tạo ra hoàn toàn bằng... mồm

Tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi tất cả các chi tiết nhạc của game Mario đều được thể hiện chính xác tuyệt đối bởi công cụ tạo ra các âm thanh này chỉ là miệng người mà thôi.