K.O. (Theo Bloomberg)

Trải nghiệm xe tự lái, biết dừng đón trả khách tại Việt Nam

Trải nghiệm xe tự lái, biết dừng đón trả khách tại Việt Nam

 Đây là lần đầu tiên những chiếc xe tự lái được đưa vào hoạt động tại Việt Nam dưới dạng thương mại. Mẫu xe tự lái này đạt mức 3 trong thang 5 mức độ tự lái của Hiệp hội Kỹ sư Xe hơi (SAE).