bệnh đái dưỡng chấp

Cập nhập tin tức bệnh đái dưỡng chấp

Nước tiểu trắng đục như sữa do loại ký sinh trùng có thể ở trong người hàng chục năm

Nước tiểu trắng đục như sữa trong thời gian dài, người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh đái dưỡng chấp. Bệnh do nhiễm giun chỉ, có thể tồn tại trong cơ thể người đến hàng chục năm