Bệnh nhân chết não

Cập nhập tin tức Bệnh nhân chết não

Gia đình xác định nam bệnh nhân 33 tuổi tiên lượng xấu, có khả năng tử vong cao nên có ý nguyện hiến thận để cứu sống 2 người khác.