bệnh thận tiết niệu

Cập nhập tin tức bệnh thận tiết niệu

Nhu cầu lọc máu, chạy thận tăng, có bác sĩ phụ trách 37 máy chạy thận, 125 bệnh nhân

Gần 20% máy chạy thận nhân tạo ở Việt Nam có tuổi đời hơn 10 năm, cần thay thế gấp. Có trung tâm lọc máu, một bác sĩ phụ trách tới 37 máy, điều này gây khó khăn khi xử lý các biến chứng xảy ra trong lọc máu.