Bệnh tuổi già

Cập nhập tin tức Bệnh tuổi già

Căn bệnh khiến người phụ nữ đi chợ quên đường về nhà

Mỗi lần đi chợ, người phụ nữ ở Tiền Giang là mất cả nửa ngày mới về nhà. Nguyên nhân là đi chợ xong, lại quên đường về nhà và thường xuyên đi lạc sau khi ra khỏi nhà.