Bệnh viện Bạch Mai

Cập nhập tin tức Bệnh viện Bạch Mai

Thảm cảnh gà gật xếp hàng giữa đêm khám ung thư

Do bệnh viện quá tải, rất nhiều bệnh nhân xếp hàng từ 3 giờ sáng lấy số khám bệnh. Nhiều người ngủ vạ vật chờ trời sáng để kịp vào khám sớm.

BV Bạch Mai tuồn chất thải: Kỷ luật trưởng khoa

Liên quan đến hoạt động tái chế rác thải độc hại rồi bán ra ngoài, Hội đồng kỷ luật bệnh viện Bạch Mai đã họp, thống nhất kỷ luật 5 cá nhân.