bệnh viện nợ doanh nghiệp thuốc

Cập nhập tin tức bệnh viện nợ doanh nghiệp thuốc

Khó khăn trong thực hiện tự chủ tài chính, Bảo hiểm y tế chậm thanh toán chi phí vượt tổng mức khiến nhiều bệnh viện tại TP.HCM mất cân đối thu chi. Từ đó, làm tăng thời gian giải quyết công nợ thuốc và vật tư y tế theo quy định.