bị bắt vì lập website đồi trụy

Cập nhập tin tức bị bắt vì lập website đồi trụy

Công an tóm gọn thanh niên lập 30 nhóm kín trên facebook để quảng cáo web đồi trụy

(GameSao.vn) - Liên tục bị xóa các nhóm kín vì vi phạm chính sách của Facebook nhưng Huỳnh vẫn không ngừng lập mới để đăng phim, ảnh đồi trụy, thu lời.