bị động

Cập nhập tin tức bị động

Chúng ta hoàn toàn bị động khi thiếu internet?

Vậy là một lần nữa sự cố đứt cáp quang lại xảy ra khiến cho không chỉ thị trường game mà bao gồm tất cả các hoạt động internet đều bị ảnh hưởng.