Một người đàn ông Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi cố với chiếc điện thoại khi đã đứng trong thang máy. Chiếc thang máy đã vận hành khi nó chưa đóng cửa và người đàn ông này đã bị ép đến chết.


H.N (tổng hợp)