bí thư Quảng Nam

Cập nhập tin tức bí thư Quảng Nam

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quảng Nam cần có ý chí,  khát vọng của người dân xứ Quảng. 

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tái cử tỷ lệ bầu tuyệt đối

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 –2016 tái cử nhiệm kỳ tiếp theo với số phiếu bầu đạt 100%.

Bộ Chính trị đồng ý cho Bí thư Quảng Nam nghỉ

Bộ Chính trị đồng ý cho ông Lê Phước Thanh thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam theo đơn xin nghỉ trước tuổi.

Báo cáo Bộ Chính trị việc Bí thư Quảng Nam xin nghỉ

Sau 4 giờ họp, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam kết luận tôn trọng việc xin nghỉ của Bí thư Lê Phước Thanh và sẽ làm báo cáo trình Bộ Chính trị cho ý kiến.