Bí thư Thành uỷ Hải Phòng

Cập nhập tin tức Bí thư Thành uỷ Hải Phòng

Ông Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động Đảng bộ TP Hải Phòng

Bộ Chính trị phân công ông Đỗ Mạnh Hiến điều hành Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, thay ông Trần Lưu Quang.