Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng

Cập nhập tin tức Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng

Bí thư Thăng: Cho ra khỏi bộ máy người nhũng nhiễu DN

DN nộp thuế nuôi bộ máy này, không có lý gì gây nhũng nhiễu, phiền toái - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cam kết trước hàng trăm DN.

Bí thư Thăng gọi điện cho Bộ trưởng Y tế xin dự họp

Nhận thấy sự kiện quan trọng trong việc phát triển ngành y tế nói chung và phát triển y tế cũng như kinh tế tại Việt Nam nên tôi đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép đến tham dự.